Nabídka služeb

Nabízíme provádění vlastních zkoušek a revizí:

  • výchozí revize TNS
  • 1. provozní revize TNS
  • provozní revize TNS
  • vnitřní revize TNS
  • zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
  • tlaková zkouška TNS

Nabízíme možnost zajištění správného vedení dokumentace podle platných právních předpisů:

  • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.),
  • vystavení pověřovacích listin pro obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 2.),
  • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.),
  • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol

Nabízíme možnost konzultace ohledně provozování tlakových nádob, závad a jejich odstraňování.

Nabízíme vyškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob stabilních.