Lhůty kontrol a revizí

Dle ČSN 690012 je třeba provádět revize a zkoušky v určitých periodách:

  • výchozí revize TNS                                              před uvedením do provozu
  • 1. provozní revize TNS                                         do 14 dnů po uvedení do provozu
  • provozní revize TNS                                            1 x za rok vnitřní revize
  • vnitřní revize TNS                                                1 x za 5 let
  • zkouška těsnosti TNS                                          po otevření tlakového celku
  • tlaková zkouška TNS                                           1 x za 10 let
  • přezkoušení obsluhy TNS                                   1 x za 3 roky