Podklady

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky je třeba doložit:

  • zprávu o výchozí revizi
  • podle druhu prováděné činnosti zprávu o provozní revizi, vniřní revizi nebo tlakové zkoušce
  • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních
  • pasport zařízení